THE NEW OTANI KAIMANA BEACH HOTEL ザ・ニューオータニ・カイマナ・ビーチ・ホテル

ホテル一覧

外観

 • 外観
 • 外観
 • 外観
 • 外観
 • 外観

客室

 • モデレート(一例)
 • オーシャン・ワイキキ・スーペリア(一例)
 • オーシャン・スーぺリア(一例)
 • オーシャンビュー(一例)
 • ダイヤモンドヘッドビュー(一例)
 • ダイヤモンドヘッドビュー(一例)
 • ダイヤモンドヘッド・デラックス(一例)
 • ダイヤモンドヘッド・デラックス(一例)
 • ダイヤモンドヘッド・デラックス(一例)
 • ラナイ(一例)
 • バスアメニティ(一例)
 • ゲストルーム(一例)
 • ゲストルーム(一例)
 • ゲストルーム(一例)
 • ゲストルーム(一例)
 • ゲストルーム(一例)

施設・設備

 • ロビー
 • 中庭
 • 店舗

レストラン

 • 都レストラン
 • 都レストラン
 • 都レストラン
 • 都レストラン
 • 都レストラン
 • ハウ・ツリー・ラナイ
 • ハウ・ツリー・ラナイ
 • ハウ・ツリー・ラナイ(一例)

その他

 • 景色
 • 景色
 • 景色
 • カイマナビーチ